PSS Group logo
om oss - bild

Våra medarbetare

PSS Group vill vara kända för sina medarbetare varför de rekryterats med stor omsorg. Vi ställer höga krav på integritet och att den sökande instämmer i bolagets policy och uppsatta värdegrunder. Vi gör inga undantag utan infinner sig minsta tvivel vid intervjun så väntar vi tills rätt medarbetare dyker upp.

Våra anställda genomgår ett internt utbildningsprogram innan de får arbeta ute hos våra kunder. De får utbildning inom områden:

  • Bolagets policy
  • Bolagets värdegrunder
  • Kundbemötande
  • Etik och moral
  • Regelverk och säkerhet
  • Arbetsrutiner
  • Arbetsprocesser
  • Miljöarbete
  • Uppdragsgenomgång