PSS Group logo

Välkommen till PSSgroup AB

PSSgroup bildades 2008 och vi arbetar inom fordonssidan. Vi utför daglig fordonsvård och säkerställer fordonens kvalitet för de stora bussaktörerna i Sverige.

Våra referenser är Transdev AB samt Nettbuss stadstrafiken AB .

Vår affärsidé

”Vår affärsidé är att vi ska överträffa våra kunders förväntningar.Vi ska lyckas med detta genom att hålla fast vid vår affärsidé och bolagets policy samt dess värdegrunder. Vår framgång bygger på hög service, lyhördhet, nytänkande och långa starka relationer. Vi är måna om att bidra till kunders och vår gemensamma utveckling. Genom stor omsorg för den miljö som våra kunder arbetar i och den miljö som vi lever i vill vi tillsammans med våra kunder ta ett ansvar för vår gemensamma framtid."